top of page
over marcel

over

MARCEL

Als kind begon ik met muziek maken en via orgel/pianolessen en het bezoeken van concerten, werd ik al snel gegrepen door de schoonheid van muziek en het ambacht van musiceren.

 

Als tiener hoorde ik voor het eerst het Requiem van Mozart en dit raakte mij tot in het diepst van mijn ziel zonder dat ik iets afwist van deze muziek. Ook de bewondering en de liefde voor de muziek van J.S. Bach en klassieke muziek is toen geboren. Later kwam de kennismaking met jazz, pop -en gospelmuziek in allerlei variaties. Ook deze muziekstijlen hebben me niet meer losgelaten, door de geweldige energie die deze muziek kan uitstralen.

In 2010 studeerde ik af aan het conservatorium te Utrecht waar ik veel leerde en inspiratie voor mijn muzikale levensreis op heb gedaan.

zoektocht

Tijdens mijn muzikale vorming, begon ik vanuit een Christelijke opvoeding, mijn spirituele zoektocht. Met een open visie en luisterend oor voor andere culturen en godsdiensten.

 

In deze zoektocht naar waarheid en hoe de wereld werkelijk in elkaar zit ontdekte ik de afgelopen jaren een transformatie van de schepping zoals wij hem kennen. We zitten in een overgang naar een andere, ik denk, veel mooiere wereld, gepaard gaande met de bijbehorende negatieve kanten zoals spanningen, onzekerheid, bedrog, verdeeldheid en machtsmisbruik.

Juist wanneer we het gevoel hebben dat verdeeldheid overheerst, geloof ik dat we ons mogen inzetten voor het goede met onze, door God gegeven talenten. Gods liefde mogen we in de praktijk brengen en daarmee kunnen we in deze wereld het verschil maken. Elke dag een prachtige uitdaging.

Zonsopgang boven bergen

'Gods liefde mogen we in de praktijk brengen

en daarmee kunnen we in deze wereld het verschil maken.'

de kracht van muziek

Het brengen van muziek, of het nou gezongen teksten zijn of gespeelde noten op een instrument, met elkaar of solo, het is voor mij een manier om te laten zien wat voor prachtige Goddelijke gaven wij hebben ontvangen, om als mensen van te kunnen delen en te ontvangen.

Als dirigent, pianist en zanger hoop ik met mijn muziek te kunnen helpen om rust en vrede te vinden. Muziek kan zo krachtig zijn dat het  verschillen kan overstijgen en het verbinding brengt. Maar muziek kan ook confronteren, teksten kunnen je aan het denken zetten en klanken kunnen je oprecht raken.

"Muziek kan zo krachtig zijn, dat het verschillen kan overstijgen."

samen zingen

Wanneer mensen samen zingen en muziek maken, zorgt dat voor verbinding. Ik vind het belangrijk dat mensen dat in vrijheid kunnen doen, hierin zichzelf durven te zijn en zich echt gerespecteerd en veilig voelen. Dat zij mogen ontdekken en ervaren dat samen zingen en/of muziek maken iets is wat ze dichter bij God en hun kern brengt en vreugde geeft. Ik hoop dat mensen geraakt mogen worden door mijn muziek, teksten, interpretatie en de uitvoering.

Het oppervlak aanraken
bottom of page